Go to content
Úvodní fotka

3K Platforma

3K platforma pro cestovní ruch je stálá pracovní skupina tvořená zástupci klíčových aktérů cestovního ruchu v regionu a dalšími přizvanými jednotlivci, kteří mají praktické zkušenosti z oblasti cestovního ruchu.

Úkolem 3K platformy je rozvíjet spolupráci aktérů cestovního ruchu, zprostředkovávat komunikaci a zajišťovat kooperaci a koordinaci a přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci

3K platforma organizuje setkávání skupin aktérů cestovního ruchu, se kterými diskutuje připravované projekty a aktivity, mapuje jejich potřeby a shromažďuje jejich náměty na rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Seznam všech členů 3K platformy je ke stažení zde.

Termíny setkání 3K platformy:

6. 12. 2021    |  zápis z jednání

10. 9. 2021    |  zápis z jednání

15. 6. 2021    |  zápis z jednání

23. 10. 2019 |  zápis z jednání

28. 5. 2019   |  zápis z jednání