Go to content
Úvodní fotka

3K Platforma

3K platforma pro cestovní ruch je stálá pracovní skupina tvořená zástupci klíčových aktérů cestovního ruchu v regionu a dalšími přizvanými jednotlivci, kteří mají praktické zkušenosti z oblasti cestovního ruchu. Kromě pravidelných setkání v rámci této Regionální stálé konference pořádáme na půdě SCCR další pravidelná setkání s DMO a dalšími partnery 3K platformy.

Setkání pracovní skupiny Cestovní ruch v rámci Regionální stále konference

Úkolem 3K platformy je rozvíjet spolupráci aktérů cestovního ruchu, zprostředkovávat komunikaci a zajišťovat kooperaci a koordinaci a přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci

3K platforma organizuje setkávání skupin aktérů cestovního ruchu, se kterými diskutuje připravované projekty a aktivity, mapuje jejich potřeby a shromažďuje jejich náměty na rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Aktuální seznam všech členů 3K platformy je ke stažení zde.

Termíny setkání 3K platformy:

17. 2. 2023    |  zápis z jednání

18. 1. 2023    |  zápis z jednání

25. 3. 2022    |  zápis z jednání

6. 12. 2021    |  zápis z jednání

2. 11. 2021    |   zápis z jednání

10. 9. 2021    |  zápis z jednání

15. 6. 2021    |  zápis z jednání

23. 10. 2019 |  zápis z jednání

28. 5. 2019   |  zápis z jednání 

Zápisy staršího data jsou k nalezení na webových stránkách Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Další setkání

V průběhu roku se pravidelně setkáváme i s partnery z řad organizací destinačního managementu působících na našem území a s dalšími partnery v rámci naší 3K platformy. Řešíme nejen aktuální témata, ale i dlouhodobé otázky. V nejužším kontaktu jsme však především s našimi kolegy z DMO.

Níže uvádíme termíny setkání a jejich krátké shrnutí. 

6. 12. 2022   |  Setkání koordinátorů destinace Střední Čechy – stručný zápis z jednání

21. 11. 2022  |  Koordinační jednání na téma Overturismus na Slapské přehradě – stručný zápis z jednání

18. 10. 2022  |  Setkání koordinátorů DMO – informace o jednání a zápis z jednání

25. 8. 2022  |  Jednání zástupců KÚSK s DMO – informace o jednání

24. 3. 2022  |  Setkání s DMO a klíčovými partnery v cestovním ruchu – informace o jednání