Go to content
Státní zámek Mnichovo Hradiště

Loňský turismus ve středních Čechách: oživení a růst na předcovidové hodnoty

Český statistický úřad zveřejnil počty návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji za rok 2022. Podle předběžných údajů přijelo vloni do hromadných ubytovacích zařízení ve středních Čechách celkem 1 168,7 tis. návštěvníků. V porovnání s rokem 2021 se ubytovalo o 386,9 tis. hostů více, což představuje meziroční nárůst počtu hostů o 49,5 %. Počet hostů se tak vrátil na úroveň v předcovidovém období. Počet přenocování v kraji byl dokonce nejvyšší za posledních deset let. Zvýšil se počet jak domácích, tak zahraničních hostů, ti domácí přitom stále dominují.

Nárůst Středočeského kraje byl o 21,5procentního bodu nižší než celorepublikový průměr, i přes to byl z mezikrajského pohledu třetí nejvyšší. Počet hostů ve všech měsících roku 2022 oproti předchozímu roku vzrostl. Vzhledem k částečným opatřením proti pandemii koronaviru v roce 2021 vzrostla v roce 2022 návštěvnost výrazně v první polovině roku. Návštěvnost ve druhé polovině roku rostla sice pomaleji, zato byla nejvyšší za poslední dekádu. V období od července do září zaznamenaly střední Čechy dokonce rekordní návštěvnost za posledních 11 let.

S počtem návštěvníků se meziročně zvýšil na hodnotu 2 792,7 tis. i celkový počet přenocování, a to o 37,7 %. Počet přenocování byl vloni vyšší než před pandemií koronaviru (oproti roku 2019 o 3,5 %) a nejvyšší za posledních deset let. Z mezikrajského pohledu se jednalo o osmý nejvyšší meziroční relativní nárůst. Průměrná délka pobytu jednoho hosta se vloni ve Středočeském kraji meziročně snížila z 2,59 na 2,39 noci.

Tuzemští hosté tvořili v roce 2022 více než 82 % klientely ubytovacích zařízení. Ubytovalo se jich o 260,7 tis. (tj. o 37,1 %) více než v roce 2021. Výrazně vyšší meziroční nárůst však zaznamenali zahraniční hosté, kterých přijelo 2,5krát více než v předchozím roce. Návštěvníci ze zahraničí přijížděli zejména z evropských zemí. Nejčastější hosté byli z Německa, Slovenska a Polska.

„Cestovní ruch ve středních Čechách se vloni vrátil prakticky na předcovidové hodnoty. Jsou to skvělé výsledky, je vidět, že turismus ožil. Dlouhodobě cílíme na tuzemské i zahraniční hosty a v tomto úsilí budeme pokračovat i nadále. Věříme, že i v letošním ekonomicky nelehkém roce, se nám podaří turisty do středních Čech nalákat,“ uvedl Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

Pozn. Data o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení pocházejí z plošného šetření ČSÚ a nezahrnují účastníky cestovního ruchu, kteří se ubytovali jinde než v hromadném ubytovacím zařízení. Hostem či návštěvníkem v ubytovacích zařízení se přitom rozumí každá osoba včetně dětí, která služeb ubytovacího zařízení využila k přechodnému ubytování. Mezi hosty ČSÚ nezapočítává občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání. Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Tisková zpráva ke stažení zde.