Go to content
Úvodní fotka

Den Ústavy spolkové země Porýní-Falc

18. května 2024 se uskuteční slavnosti připomínající významné události spojené se Dnem Ústavy spolkové země Porýní-Falc. Tato událost získává zvláštní význam díky spolupráci SCCR a Krajského úřadu Středočeského kraje, které se zapojí do akce v rámci tzv. Čtyřdohody. Jedná se již o 37. ročník akce RLP-TAG. Oslavy budou zaměřeny na propagaci kulturních tradic, historie a bohatství regionu Porýní-Falc. Spolupráce se SCCR a KÚSK má za cíl posílit vazby mezi regiony a vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti regionálního rozvoje.