Go to content
Kokořínsko, západ slunce, podzim

Touristik & Caravaning Leipzig

Veletrh v době před rokem 2020 patřil mezi nejvýznamnější akce města Lipska a spolkové země Sasko. Prezentace na veletrhu je vhodná pro zástupce regionů či měst i komerčních subjektů, kteří mají během 5 dnů možnost oslovit návštěvníky veletrhu ze spolkové země, která je nejsilněji zastoupena mezi německými turisty v ČR.