Go to content
Úvodní fotka

Činnost SCCR

Středočeská centrála cestovního ruchu byla založena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 7. března 2017 k 1. květnu téhož roku a dostala jasné úkoly a preference. Jedná se především o propagaci cestovního ruchu a turistických možností středních Čech, rozvoj spolupráce s relevantními partnery, o koordinaci turistických nabídek a spolupráci na koncepčních a strategických dokumentech

SCCR

Mezi klíčové činnosti SCCR patří zejména propagace cestovního ruchu a turistických možností destinace Střední Čechy, tvorba propagačních materiálů a produktů cestovního ruchu, poradenství v oblasti cestovního ruchu a  provoz turistického informačního centra Středočeského kraje v Husově ulici v Praze. Nedílnou součástí je i prezentace na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu. 

Rozvoj destinačního managementu regionu Střední Čechy je další důležitou činností SCCR. Vedle partnerů z komerční a veřejné sféry, SCCR úzce spolupracuje s Odborem pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pod jehož správu přešla SCCR na konci roku 2020.

SCCR dále spolupracuje na podpoře vzniku a rozvoji oblastních a lokálních destinačních společností a uděluje souhlasné stanovisko k jejich certifikaci.

Hlavním cílem SCCR je zabezpečení zájmů a potřeb Středočeského kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu na území kraje, propagace cestovního ruchu a turistických možností regionu a rozvoj spolupráce relevantních aktérů cestovního ruchu s působností či dopadem na střední Čechy.

budova Středočeské centrály cestovního ruchu

Filmová kancelář střední Čechy vznikla pod SCCR v lednu 2019. Kancelář se věnuje především vyhledávání neobjevených lokací, je nápomocna filmovým producentům ve vyjednávání podmínek, povolení a řešení problémů s úřady, poskytuje jim potřebné kontakty a informace. Využívá blízkosti Prahy, kde je soustředěna většinová část audiovizuální tvorby v České republice. Základní informace o její činnosti jsou k dispozici na webovém portále strednicechyfilm.cz.

Významným projektem roku 2022 pak bylo přijetí nového zaměstnance pro MICE segment a zapojení se tak mezi ostatní krajské Convention Bureau. Střední Čechy convention bureau tvoří pomyslný spojovací článek mezi poptávkou a nabídkou v segmentu konferencí, kongresů, firemních akcí, událostí a incentivy. Své aktivity rozvíjí také ve spolupráci s Czech Convention Bureau.

Veškeré aktivity vyvíjené SCCR vedou k cíli dosažení systematické destinační spolupráce, jejímž výsledkem bude pestrá turistická nabídka plná autentických zážitků a kvalitních služeb, která povede k udržitelnému cestovnímu ruchu a přispěje k maximálnímu využití turistického potenciálu regionu. Vytvořit významnou, konkurenceschopnou turistickou destinaci Střední Čechy.