Go to content
Úvodní fotka

Veletrhy a prezentace

V sobotu 20. 4. 2024 se uskuteční na vlakové stanici a autobusovém terminálu v Benešově Regionální den PID. Téměř po celý den od 10h do 17h se můžete těšit na jízdy historickými autobusy, speciálními vlaky a bohatý doprovodný program. V rámci vystavovatelů se bude účastnit i SCCR se svým stánkem a propagačními materiály.

Spolupráce s IDSK na základě memoranda.

V termínu 27. – 28. dubna 2024 se na holešovickém Výstavišti uskuteční největší cyklistický festival v Praze. S ohledem na očekávanou vysokou návštěvnost budeme propagovat turistické možnosti ve Středních Čechách a nabídku aktivního odpočinku v našem regionu.

Piknik na Odře je jednou z největších městských akcí ve Štětíně! V průběhu let se tato akce vyvinula z veletrhu cestovního ruchu Market Tour ve festival cestování a volného času. Akce se koná na nejreprezentativnějším místě ve městě – na nábřeží Odry u Wały Chrobrego.

SCCR se bude akce účastnit na stánku CzechTourism a jejího zahraničního zastoupení pro Polsko, s působností pro Litvu a Lotyšsko.

Ve dnech 18. a 19. května 2024 se uskuteční slavnosti připomínající významné události spojené se Dnem Ústavy spolkové země Porýní-Falc. Tato událost získává zvláštní význam díky spolupráci SCCR a Krajského úřadu Středočeského kraje, které se zapojí do akce v rámci tzv. Čtyřdohody. Jedná se již o 37. ročník akce RLP-TAG.

Oslavy budou zaměřeny na propagaci kulturních tradic, historie a bohatství regionu Porýní-Falc. Spolupráce se SCCR a KÚSK má za cíl posílit vazby mezi regiony a vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti regionálního rozvoje.

Dnes TBEX spojuje stovky tvůrců, destinací a značek, které definují světový cestovní ruch. Účelem konference v San Sebastian je:

  • předání novinek v tvorbě obsahu, influencer marketingu, sociálních sítí a emailovém marketingu.
  • setkat se s nejlepšími blogery a tvůrci cestovního obsahu z celého světa.
  • navázat kontakty s odborníky z odvětví, kteří sdílejí vášeň pro influencer marketing.
  • dozvědět se o novinkách na sociálních sítích a aktuálních trendech.
  •  navázat kontakty s předními odborníky z oblasti cestovního ruchu i jiných odvětví.
  • zjistit, co dělají ostatní přední destinace a cestovní značky, aby zůstaly v konkurenci v popředí.

Střední Čechy filmová kancelář se zúčastní KVIFF 2024. Tato událost nejenže poskytuje prostor k prezentaci činnosti Středočeské centrály cestovního ruchu a její filmové kanceláře, ale také představuje příležitost k navázání nových kontaktů s dalšími profesionály v oboru, včetně producentů, scénáristů a dalších regionálních filmových kanceláří.

Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje je jedním z největších mezinárodních veletrhů cestovního ruchu v tuzemsku. Běžně jej navštěvuje 12.000 lidí a účastní se ho více než 140 vystavovatelů z řad organizací destinačních managementů, cestovních kanceláří a agentur a dalších subjektů působících na poli cestovního ruchu.

Střední Čechy filmová kancelář se zúčastní filmového festivalu Finále Plzeň. Tato událost poskytuje prostor k prezentaci činnosti Středočeské centrály cestovního ruchu a její filmové kanceláře. V rámci festivalu se v plánu účast i na pravidelném setkání regionálních filmových kanceláří s Czech Film Commission a Asociací producentů v audiovizi.