Go to content
hledáme ekonoma/účetní

Ekonom/ka – Hlavní účetní

Řady Středočeské centrály cestovního ruchu se rozšiřují o ekonoma/ekonomku. Vaše zkušenosti z chodu příspěvkové organizace pro nás budou velkou výhodou.

Co tě u nás čeká?

 • Správa a vyřizování běžné administrativní agendy ekonomického úseku – práce na různorodých administrativních činnostech a úkolech;
 • Péče o organizační, provozní a administrativní záležitosti;
 • Vyřizování emailové korespondence;
 • Kontrola Portálu příspěvkových organizací a řešení zadaných úkolů;
 • Kontrola plnění rozpočtu, dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
 • Kontrola čerpání fondů organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 250/2000 Sb. platném znění;
 • Dohlížení na finanční toky organizace a usměrňování cash flow;
 • Sledování a optimalizace nákladových položek organizace;
 • Úpravy zavedených postupů a procesů v návaznosti na změny směrnic zřizovatele, zákonů a vyhlášek;
 • Vyhotovení čtvrtletních a ročních statistických výkazů a další požadované výkazy;
 • Zpracování rozboru hospodaření (2x ročně) na základě požadavků zřizovatele;
 • Zpracování finančního plánu včetně rozpočtu na další rok;
 • Zpracování střednědobého finančního výhledu;
 • Kontrola odpisů a odpisového plánu;
 • Vedení příslušné dokumentace ekonomického úseku – knihy došlých faktur, příprava prvotních dokladů;
 • Úhrada faktur;
 • Příprava mzdových podkladů;
 • Vedení evidence majetku organizace;
 • Vystavování faktur;
 • Zpracování účetních dokladů: přijatých faktur, vydaných faktur, pokladních dokladů, zaúčtování měsíčních bankovních výpisů;
 • Zpracování účetních dokladů a jejich evidence v účetním programu, zejména evidence přijatých faktur, evidence vydaných faktur, evidence pokladny v lokální i cizí měně, zaúčtování bankovních výpisů, zaúčtování interních dokladů;
 • Spolupráce na čtvrtletních uzávěrkách, roční závěrce, inventarizaci majetku;
 • Spolupráce při řešení požadavků ze strany zřizovatele (Středočeského kraje), vč. přípravy podkladů k případným kontrolám;
 • Předání výsledků práce prostřednictvím elektronického archivu účetního programu Gordic.

Jak si tě představujeme?

 • Máš dokončenou střední školu nebo jsi držitelem vysokoškolského diplomu.
 • Víš, jak zpracovat fakturu a orientuješ se v odpisových knihách.
 • Pracuješ v oboru.
 • Uživatelsky ovládáš počítač.
 • Máš zkušenost z chodu příspěvkové organizace.
 • K práci přistupuješ vždy pozitivně, samostatně.
 • Jsi flexibilní a odolný/á vůči stresu.
 • Další plusové bodíky si můžeš připsat za znalost mzdového účetnictví a personalistiky, zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo když budeš ovládat účetní software GORDIC/GINIS.

Co za to?

 • Práce na hlavní pracovní poměr.
 • Možnost občasné práce z domova.
 • Stravenky.
 • 5 týdnů dovolené na zotavenou.
 • 5x za rok sickday.
 • Pracovní notebook a mobil.
 • Nástup možný ihned.
 • Příspěvky z FKSP. 
 • Flexibilní začátek/konec pracovní doby; 
 • Různorodou práci v příjemném a mladém kolektivu. 

Teď už jen zbývá zaslat nám svůj životopis a krátký motivační dopis, ve kterém nám napíšeš, proč si myslíš, že se k nám hodíš. Obojí odešli na e-mailovou adresu ludmila.prokesova@sccr.cz a do předmětu uveď Ekonom/ka. Pak už se jen můžeš těšit, jestli to vyjde a přidáš se k nám!

Životopisy lze posílat do 31. července 2023.