Go to content
Hotel Monínec

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí roku 2022

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil data o počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) ve Středočeském kraji v prvním čtvrtletí roku 2022. Meziročně zvýšil sedminásobně. Za vysokým číslem ovšem stojí fakt, že ve stejném období loňského roku zaznamenaly všechny kraje velmi nízké počty hostů vzhledem k panujícím přísným protiepidemickým opatřením. Oproti stejnému sledovanému období roku 2019 byl počet hostů ve Středočeském kraji o více než pětinu nižší, zaznamenal pokles o 21,8 %. Podíl Středočeského kraje na počtu ubytovaných v České republice byl devátý nejvyšší a ve srovnání s obdobím před pandemií v roce 2019 se o 4,1 % mírně zvýšil. Průměrná délka pobytu jednoho hosta ve středních Čechách byla 2,31 noci a odpovídala průměrné délce dosahované v předcovidovém období – v roce 2019 dosahovala ve stejném období 2,25 noci. Dlouhodobě je kratší než celorepublikový průměr 2,82 noci.

V prvním čtvrtletí roku 2019 ještě vykazoval počet hostů ubytovaných ve středočeských HUZ mírný nárůst oproti sledovanému období předchozího roku. Rostoucí trend ovšem utnula pandemie koronaviru a související opatření, která zapříčinila razantní snížení počtu hostů. Sedminásobné zvýšení počtu přenocování v HUZ v prvním čtvrtletí letošního roku tedy sice dokládá postupný návrat hostů, nicméně podle statistik je přijíždějících hostů méně o více než pětinu oproti stejnému sledovanému období v roce 2019. Podle předběžných údajů se letos ve Středočeském kraji v první čtvrtině roku ubytovalo celkem 127,6 tisíc hostů, což bylo o 109,5 tisíc a tedy o 604,5 % více než v roce 2021. V roce 2019 se ve stejném sledovaném období ubytovalo 135,0 tisíc hostů.

Podíl Středočeského kraje na počtu hostů ubytovaných v republice byl v prvním čtvrtletí letošního roku devátý nejvyšší. Ve srovnání s obdobím před pandemií koronaviru se mírně zvýšil z 4,1 % v roce 2019 na 4,5 % v roce 2022. Nejvíce turistů bylo i letos jako obvykle ubytováno v Praze, která se na celkovém počtu ubytovaných v republice podílí 27,0 %.

Přibližně srovnatelná čísla lze sledovat u průměrné délky pobytu jednoho hosta. Zatímco v roce 2019 dosahovala průměrná délka ve Středočeském kraji 2,25 noci, letos to bylo přibližně srovnatelných 2,31 noci. Toto číslo je dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem, který činí 2,82 noci.

Mezi nejčastější hosty v ubytovacích zařízeních ve středních Čechách letos v prvním čtvrtletí patřili z 82,1 % tuzemští návštěvníci, tzv. rezidenti. „S odeznívajícími koronavirovými opatřeními nejen u nás, ale i v zahraničí, se letos opět můžeme zaměřit i na zahraniční hosty. Pozornost věnujeme zejména těm ze sousedních států. Nejvíce zahraničních hostů k nám dlouhodobě jezdí z Německa a ze Slovenska, nejinak tomu pravděpodobně bude v následujícím období,“ dodává Jakub Kulhánek, vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.